Aanmelden

Bekijk hoe u zich kunt aanmelden:  Meld u online aan

Cliënten met een verwijzing voor de Generalistische Basis ggz kunnen zich aanmelden, wachtlijst is 10 weken.
Voor cliënten met een verwijzing voor de Specialistische ggz, psychiater of jeugd geldt een aanmeldstop.

U kunt zich, bij voorkeur, online via het aanmeldingsformulier aanmelden. Vriendelijk verzoek de huisartsverwijzing dan bij te voegen.

Is dit niet mogelijk of wilt u meer informatie dan kunt u ons bellen op dinsdag en woensdag tussen 9.00- 13.00 uur. U kunt ook inspreken en dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Bij een acute vraag of een crisissituatie buiten kantooruren kan er contact gezocht worden via de dienstdoende huisarts of huisartsenpost of met de crisisdienst van de regionale GGZ.

Bij de aanmelding vragen wij een aantal gegevens, zoals naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, mailadres, naam verzekering, naam huisarts, tekst van huisarts op het verwijsbriefje, een korte omschrijving van uw klachten/problemen, eventuele eerdere  hulpverlening en persoonlijke wensen? Op basis van deze gegevens proberen we een goede match met een therapeut te maken en hij/zij gaat u bellen voor een eerste intakegesprek. Het kan zijn dat we een wachtlijst hebben.

Secretariaat:

ATB – Therapie & Coaching
‘s Gravelandseweg 157
1217 ES  Hilversum
Tel.: 035 – 6221071
Email: atb-therapie@protonmail.com
Email: atbtherapie@zorgmail.nl (alleen voor zorgverleners)