Aanmelden

Op dit moment geldt een aanmeldstop voor de specialistische ggz, voor de generalistische basis ggz kunt u zich aanmelden bij Praktijk MooV, Emmastraat 43, Hilversum
info@praktijkmoov.nl
www.praktijkmoov.nl

Met ingang van 1-1-2024 werkt de praktijk als ongecontracteerde vrijgevestigde praktijk, dit betekent dat er geen contracten afgesloten zijn met zorgverzekeraars.

Bekijk hoe u zich kunt aanmelden:  Meld u online aan

U kunt zich, bij voorkeur, online via het aanmeldingsformulier aanmelden. Vriendelijk verzoek de huisartsverwijzing dan bij te voegen.

Wilt u meer informatie dan kunt u ons bellen en een boodschap inspreken, dan proberen we u zo snel mogelijk terug te bellen..

Bij een acute vraag of een crisissituatie buiten kantooruren kan er contact gezocht worden via de dienstdoende huisarts of huisartsenpost of met de crisisdienst van de regionale GGZ.

Bij de aanmelding vragen wij een aantal gegevens, zoals naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, mailadres, naam verzekering, naam huisarts, tekst van huisarts op het verwijsbriefje, een korte omschrijving van uw klachten/problemen, eventuele eerdere  hulpverlening en persoonlijke wensen? Op basis van deze gegevens proberen we een goede match met een therapeut te maken en hij/zij gaat u bellen voor een eerste intakegesprek. Het kan zijn dat we een wachtlijst hebben.

Secretariaat:

ATB – Therapie & Coaching
’s Gravelandseweg 157, 1217 ES  Hilversum
Tel: 035 – 622 10 71
Email: info@atb-therapie.nl