Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ?

Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ?

Sinds 2014 zijn de huisartsen meer verantwoordelijk voor de behandeling van psychische klachten, zij doen dit samen met een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Indien uw huisarts en de POH u niet voldoende kan helpen en er een vermoeden van een psychische stoornis is, dan kunt u doorverwezen worden naar een zorgaanbieder binnen de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ.

Generalistische Basis GGZ: klachtgericht

De huisarts zal u doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ als u een psychische stoornis heeft of als de huisarts dit vermoeden heeft. De behandeling richt zich op één of op een aantal symptomen/ specifieke klachten. De therapeut gaat minder in op de persoonsgeschiedenis, identiteitsbeleving of persoonlijkheid. Het doel is om de klachten te behandelen in 3-12 gesprekken. De therapeut is meestal een GZ-psycholoog. Hij/ zij heeft zich gespecialiseerd in kortdurende behandelingen in de GB-GGZ.

De behandeling is gericht op actuele psychische problemen en klachten in de levenssfeer of op de psychische aspecten die samengaan met lichamelijk ziekten of invaliditeit.
Hoofdzaken zijn diagnostiek en behandeling op basis van psychologische kennis en ervaring, waarbij gebruik wordt gemaakt van deeltechnieken uit de verschillende therapeutische stromingen.

Gespecialiseerde GGZ: Persoonsgericht

Als u last heeft van ernstige of complexe psychische klachten dan kan de huisarts u doorverwijzen
naar de Gespecialiseerde GGZ. De klachten èn de onderliggende problematiek staan centraal, evenals de persoonsgeschiedenis, identiteitsbeleving of persoonlijkheid. Het therapeutische proces is ook focus van behandeling, zo dat er een structurele verandering in het persoonlijk functioneren en de zelfbeleving komt.

Voor meer informatie zie het schema verwijsmogelijkheden.