GZ-Psycholoog,
Pyschotherapeut i.o.
Carlo van Leeuwen is in 2010 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht (Klinische en Gezondheidspsychologie). Daarna werkte hij 8 jaar lang als (GZ-)psycholoog bij Bavo Europoort in Rotterdam. Hij werkte in ambulante teams en op de kliniek, veelal met mensen met ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Hierdoor heeft hij ruime ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling bij mensen met uiteenlopende problemen en hulpvragen. In 2017 is hij zijn eigen praktijk gestart in Hilversum. Binnen zijn praktijk biedt hij kortdurende psychologische hulpverlening aan (jong)volwassenen. Hij behandelt met name mensen met angstklachten, paniek, depressieve klachten, klachten als gevolg van psychotrauma, dwangklachten en burn-out. In 2021 is hij bij ATB gestart met de opleiding tot Psychotherapeut en biedt hij langer durende therapie aan mensen met complexere problemen en hulpvragen. Bij Carlo staat de unieke mens en diens hulpvraag binnen de behandelingen altijd centraal. Hij gaat samen met jou op zoek naar de behandelmethode die het best voor jou werkt. Hij vindt het belangrijk om te werken vanuit een respectvolle en gelijkwaardige behandelrelatie. Carlo maakt gebruik van verschillende bewezen effectieve methoden, zoals EMDR, CGT en ACT. Daarnaast biedt hij zogenaamde 'blended behandelingen’, waarbij de behandeling bestaat uit een combinatie van gesprekken met de therapeut (al dan niet via beeldbellen) en online behandelmodules.