GZ-psycholoog
Contracten Bggz: geen Caresq
Drs. D. Stegeman (Dieuwertje) studeerde in 2003 af aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende 7 jaar werkte zij als psycholoog bij de Jellinek en deed daar ervaring op met verslavingsproblematiek. Daarna werkte zij in een specialistische GGZ-Instelling in Amsterdam, waar zij diagnostiek/ indicatiestelling en kortdurende behandelingen deed. Dieuwertje is Gezondheidszorgpsycholoog (BIG), Cognitief Gedragstherapeut en EMDR therapeut. Zij behandelt cliënten vanaf 18 jaar met diverse psychische klachten zoals angstklachten, traumaklachten, somberheid en problemen met middelengebruik. Daarnaast begeleidt zij mensen bij persoonlijkheidsontwikkeling, bijvoorbeeld bij perfectionisme, subassertiviteit of een laag zelfbeeld. Daarbij maakt zij gebruik van Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, elementen uit de schematherapie en mindfullness. Zij start de behandeling door samen met de cliënt op een rij te zetten waar de klachten mee samenhangen en wat de ingang voor de gewenste verandering is. De hulpvraag staat hierbij centraal. Vanuit rust en een niet-oordelende houding komt er ruimte om te onderzoeken, te ervaren en te oefenen met nieuwe gedragingen en gedachtepatronen. Als het passend is en aansluit bij de wensen van de cliënt maakt Dieuwertje gebruik van eHealth.