Psychiater,
Psychotherapeut
Contractvrij
Drs. P. Kölling (Pieternel) is vanaf 1983 werkzaam als psychiater in verschillende GGZ- instellingen en als consultatief psychiater in ziekenhuizen. Vanaf 2012 is zij werkzaam als psychiater bij ATB-therapie, als consultant voor de therapeuten en deels als zelfstandig gevestigd psychiater voor diagnostiek, behandeladvies, advies ten aanzien van medicatiegebruik, second opinion en psychiatrische behandeling van angst- en stemmingsklachten. Verder biedt zij consultatie aan huisartsen. Aandachtsgebieden zijn moeilijk behandelbare depressie en bipolaire stoornis, psychiatrie tijdens zwangerschap en post partum periode. Daarnaast heeft de invloed van de hormonale cyclus bij vrouwen op het ontstaan en onderhouden van psychiatrische problemen haar belangstelling. Zij is onder andere medeauteur van het Handboek Psychiatrie en Zwangerschap ( 2015) en het Handboek Bipolaire Stoornissen (2008). Pieternel heeft geen contracten met verzekeraars, zie ook vergoedingen en restitutiebasis.