Psychotherapeut,
Klinisch Psycholoog
Contractvrij
Drs. R.T.L. van Pelt (Renske) studeerde in 2007 af aan de Universiteit van Utrecht in de richting Klinische psychologie. In 2011 behaalde zij haar registratie als GZ-psycholoog en in 2017 als Klinisch psycholoog-Psychotherapeut. Zij heeft ruim 13 jaar met veel plezier gewerkt binnen GGZ instellingen in Rotterdam en Amsterdam, waar zij zich richtte op behandelingen voor (jong)volwassenen. Zij werkte hier binnen verschillende settingen, variërend van huisartspraktijken tot een gespecialiseerd centrum voor persoonlijkheidsproblematiek. Behandelingen die hierin aan bod kwamen zijn angst- en stemmingsklachten, arbeid gerelateerde problematiek, trauma, levensfaseproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen, zowel in individuele therapie als in groepsbehandelingen. Daarnaast heeft zij zich altijd gericht op het uitvoeren van (complexe) psychodiagnostiek. De laatste jaren werkte zij voornamelijk bij een intensief behandeltraject voor cliënten met borderline persoonlijkheidsproblematiek, waarin zowel groep als individuele behandeling aan bod kwam. Het bieden van een behandeling die aansluit bij de behoeften, wensen en de persoon van de cliënt staat centraal in haar aanpak. Renske werkt voornamelijk vanuit psychodynamische theorieën, maar gebruikt ook methoden en technieken uit andere referentiekaders. In haar benadering is zij rustig en aandachtig voor ieders unieke verhaal, waar nodig is zij confronterend en luistert zij met begrip naar hoe het leven mensen ten deel kan vallen. Haar doel is een oordeelvrije setting te bieden waarin (diepgewortelde) patronen en/of klachten, die zich blijven herhalen in het hier en nu, meer bewust kunnen worden. De emotionele lading die hiermee samenhangt kan dan bewerkt worden, zodat er ruimte ontstaat om te veranderen. Renske biedt zowel behandelingen in de basis als specialistische GGZ en biedt daarnaast de mogelijkheid voor psychodiagnostisch onderzoek naar onder andere Autisme, ADHD en persoonlijkheid.