De praktijk

ATB-Therapie & Coaching is in 1989 opgericht door Astrid Tuin- Bruil (ATB) en is nu een samenwerkingsverband van 5 deskundige en zeer ervaren zelfstandig gevestigde therapeuten/ coaches met diverse specialisaties. Alle psychotherapeuten, klinisch psychologen en GZ-psychologen hebben een BIG overheidsregistratie (Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en zijn aangesloten bij meerdere beroepsverenigingen.

Alle therapeuten zijn zelfstandig gevestigd als ZZP-er. Bijna iedereen heeft een contract met de zorgverzekeraar en een eigen financiële administratie. Er wordt gewerkt op verschillende locaties. Het team heeft regelmatig multidisciplinaire overleg, waarin de diagnostiek en de behandelingen centraal staan. Collegiale toetsing is van groot belang om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen. Bijscholing vinden wij vanzelfsprekend.
ATB-Therapie & Coaching is een kleine wendbare samenwerkingsorganisatie met korte lijnen. Wij bieden een gedifferentieerd aanbod, werken snel en doelmatig: korte behandelingen waar mogelijk en langdurige indien nodig, protocollaire (evidence based) behandelingen naast maatwerk.

Kwaliteitsstatuut
Het Zorginstituut Nederland heeft bepaald dat elke GGZ zorgverlener per 1-1-2017 moet beschikken over een Kwaliteitsstatuut. Dit statuut is door iedere BIG-geregistreerde therapeut opgesteld, conform het daarvoor geldende format, ingediend en goedgekeurd door het daarvoor aangewezen beoordelingsbureau. Zie hieronder de kwaliteitsstatuten van onze therapeuten:

Tuin, A – Kwaliteitsstatuut
Adema-Pott, C – Kwaliteitsstatuut

Gademan, I – Kwaliteitsstatuut

Leeuwen, C van – Kwaliteitsstatuut 2019