Het team

Ons team bestaat uit zelfstandig gevestigde psychotherapeuten (sommige in opleiding), klinisch psychologen en GZ-psychologen.

Een GZ-psycholoog heeft na de universitaire psychologieopleiding de tweejarige, postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog gevolgd. De behandeling bij een GZ-psycholoog is kortdurend, 3-12 gesprekken, met als focus de actuele psychische klachten en problemen.

Een psychotherapeut en een klinisch psycholoog hebben na de universiteit, of een vergelijkbare opleiding, de vierjarige postdoctorale opleiding psychotherapie of klinische psychologie afgerond. De behandeling is langduriger en is gericht op zowel de klachten alsook op de achterliggende problematiek.

De meeste therapeuten en psychologen hebben hun eigen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Een aantal hebben bewust gekozen voor contractvrij werken. Voor meer informatie ga naar: Contractvrij werken

Teamleden: